Інформація для учнів

Головна » Інформація для учнів   

Матеріал за посиланням ТУТ


Для випускників 2022 року 

 


 

Інструкція для учнів з використання сервісу

відеотелефонного зв'язку Google Meet тут

 

 

Інструкція для учнів з використання

відеоконференцій Zoom тут


 Права та обов`язки школяра

Учні мають право:

·         -на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

·        - на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно- 

          спортивною  базою навчального закладу;

·         -на доступ до інформації з усіх галузей знань;

·         -брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах,

           виставках, конкурсах тощо;

·         -брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

·         -брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу,

           дозвілля  учнів (вихованців);

·         -брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках,

           групах за інтересами  тощо;

·         -на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують

           права або принижують   їх честь, гідність;

·         на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

·         на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

Учні зобов’язані:

·         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

·         дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

·         бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

·         дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

·         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

·         дотримуватися правил особистої гігієни;

·         піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

·         дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

·         діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

·         дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат,                 працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

·         дотримуватися ділового стилю одягу;

·         займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних          можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Учням забороняється:

·         допускати прояви грубості, вульгарності;

·         палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

·         використовувати петарди;

·         вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

·         псувати державне, громадське та особисте майно.

 

Правила поведінки на уроках:

·         Учні зобов'язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.

·         Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі.

·         Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.

·         Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

·         Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.

·         Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.

·         Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

·         Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.

·         Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

·         Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків 

 

Правила поведінки під час перерви:

·         Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

·         

Під час перерви забороняється:

1.    бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;

2.    штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;

3.    сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за погані слова, битися.

·         

·     

Рекомендації до зовнішнього вигляду учню:

·         У школу учні повинні приходити в охайному одязі, призначеного для занять.

·         Рекомендується не застосовувати зайву косметику й не носити багато прикрас на заняттях

·         Спортивний одяг призначений для уроків фізичної культури, на інших уроках вона недоречна.

·         Перебування в школі у верхньому одязі, без особливих на те причин, не дозволяється.

 

Правила поведінки учнів у їдальні:

·         Під час перебування в їдальні учням слід дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

·         Учні повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні.

·         Розмовляти під час їжі треба не голосно, щоб не турбувати тих, хто їсть по сусідству.

·         Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

·         Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

·